MEC対17日集計2

問題番号 MEC解答 MEC正答率 MECと最多得票 MEC正答率と得票率の差グラフ 最多得票 得票率 投票での割れ 投票での難
105D1 e 94 0 e (94%)
105D2 e 98 [[[ 2 e (96%)
105D3 a 86 1 a (85%)
105D4 b 98 -1 b (99%)
105D5 c 98 0 c (98%)
105D6 b 98 0 b (98%)
105D7 b 68 [[[ 2 b (66%)
105D8 e 90 [[[ 2 e (88%)
105D9 d 18 d←→e e (48%) 難 
105D10 e 92 [[[[[[[[[[[[ 5 e (87%)
105D11 d 81 [[[ 2 d (79%)
105D12 c 90 -2 [[[ c (92%)
105D13 c 95 -2 [[[ c (97%)
105D14 ad 47 0 ad (47%) 割れ  難 
105D15 bd 56 -9 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ bd (65%) 難 
105D16 cd 81 [[[[[[[[[ 4 cd (77%)
105D17 ab 91 0 ab (91%)
105D18 bde 62 -1 bde (63%) 難 
105D19 bde 23 bde←→bce bce (34%) 割れ  難 
105D20 a 60 -1 a (61%) 難 
105D21 a 74 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 9 a (65%) 難 
105D22 c 87 -3 [[[[[[ c (90%)
105D23 e 99 0 e (99%)
105D24 e 99 [[[ 2 e (97%)
105D25 d 95 [[[ 2 d (93%)
105D26 c 98 0 c (98%)
105D27 b 69 [[[[[[[[[ 4 b (65%) 難 
105D28 d 90 [[[ 2 d (88%)
105D29 b 40 -8 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ b (48%) 割れ  難 
105D30 e 71 [[[ 2 e (69%)
105D31 e 96 1 e (95%)
105D32 d 54 -3 [[[[[[ d (57%) 難 
105D33 a 81 1 a (80%)
105D34 d 97 0 d (97%)
105D35 d 91 -2 [[[ d (93%)
105D36 c 95 -3 [[[[[[ c (98%)
105D37 b 94 1 b (93%)
105D38 e 97 [[[[[[[[[[[[ 5 e (92%)
105D39 e 78 -1 e (79%)
105D40 b 95 -1 b (96%)
105D41 e 68 0 e (68%)
105D42 b 65 -1 b (66%)
105D43 c 93 1 c (92%)
105D44 c 24 c←→b b (33%) 割れ  難 
105D45 b 31 b←→e e (50%) 割れ  難 
105D46 b 81 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 8 b (73%)
105D47 d 94 0 d (94%)
105D48 a 91 [[[[[[[[[[[[ 5 a (86%)
105D49 e 5 e←→a a (59%) 難 
105D50 de 70 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 14 de (56%) 割れ  難 
105D51 bc 92 [[[[[[[[[ 4 bc (88%)
105D52 cd 5 cd←→bd bd (46%) 割れ  難 
105D53 ab 69 [[[[[[[[[ 4 ab (65%) 難 
105D54 be 16 be←→bd bd (40%) 割れ  難 
105D55 acd 67 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 9 acd (58%) 難 
105D56 bce 97 [[[[[[[[[[[[[[[[[[ 7 bce (90%)
105D57 bcd 78 [[[ 2 bcd (76%)
105D58 d 91 [[[[[[[[[ 4 d (87%)
105D59 a 74 [[[[[[[[[ 4 a (70%)
105D60 b 84 [[[[[[[[[[[[ 5 b (79%)
105E1 d 30 -8 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ d (38%) 割れ  難 
105E2 e 96 -1 e (97%)
105E3 c 95 -2 [[[ c (97%)
105E4 c 96 -1 c (97%)
105E5 c 74 [[[ 2 c (72%)
105E6 c 84 0 c (84%)
105E7 e 95 [[[ 2 e (93%)
105E8 c 94 -3 [[[[[[ c (97%)
105E9 c 72 -4 [[[[[[[[[ c (76%)
105E10 d 98 1 d (97%)
105E11 c 59 [[[[[[[[[[[[ 5 c (54%) 割れ  難 
105E12 c 93 0 c (93%)
105E13 c 67 -9 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ c (76%)
105E14 d 96 0 d (96%)
105E15 a 48 1 a (47%) 難 
105E16 e 61 -1 e (62%) 難 
105E17 e 95 -2 [[[ e (97%)
105E18 e 93 -4 [[[[[[[[[ e (97%)
105E19 b 98 -1 b (99%)
105E20 c 95 -1 c (96%)
105E21 e 52 -6 [[[[[[[[[[[[[[[ e (58%) 難 
105E22 b 95 1 b (94%)
105E23 a 46 -8 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ a (54%) 割れ  難 
105E24 c 66 [[[[[[[[[ 4 c (62%) 難 
105E25 c 67 0 c (67%)
105E26 b 86 0 b (86%)
105E27 c 76 [[[[[[ 3 c (73%)
105E28 a 99 [[[ 2 a (97%)
105E29 a 68 [[[[[[ 3 a (65%) 難 
105E30 c 51 -4 [[[[[[[[[ c (55%) 難 
105E31 b 89 [[[[[[[[[ 4 b (85%)
105E32 cd 68 -4 [[[[[[[[[ cd (72%)
105E33 bc 93 -2 [[[ bc (95%)
105E34 ce 83 [[[[[[[[[[[[ 5 ce (78%)
105E35 be 76 -8 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ be (84%)
105E36 de 75 1 de (74%)
105E37 ad 89 0 ad (89%)
105E38 cde 80 0 cde (80%)
105E39 ade 66 -5 [[[[[[[[[[[[ ade (71%)
105E40 c 64 -11 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ c (75%)
105E41 e 59 -4 [[[[[[[[[ e (63%) 難 
105E42 d 86 -2 [[[ d (88%)
105E43 c 67 -2 [[[ c (69%)
105E44 e 42 0 e (42%) 割れ  難 
105E45 d 99 1 d (98%)
105E46 d 19 d←→e e (40%) 難 
105E47 a 81 -4 [[[[[[[[[ a (85%)
105E48 c 95 0 c (95%)
105E49 a 89 [[[ 2 a (87%)
105E50 d 97 0 d (97%)
105E51 c 67 [[[[[[ 3 c (64%) 難 
105E52 e 95 -1 e (96%)
105E53 e 99 -1 e (100%)
105E54 d 71 -5 [[[[[[[[[[[[ d (76%)
105E55 c 92 -1 c (93%)
105E56 cd 78 -1 cd (79%)
105E57 ae 66 [[[[[[[[[[[[[[[ 6 ae (60%) 難 
105E58 bcd 98 -2 [[[ bcd (100%)
105E59 abe 37 -9 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ abe (46%) 割れ  難 
105E60 a 90 [[[ 2 a (88%)
105E61 d 57 -8 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ d (65%) 難 
105E62 e 41 -6 [[[[[[[[[[[[[[[ e (47%) 難 
105E63 b 92 0 b (92%)
105E64 bce 90 -4 [[[[[[[[[ bce (94%)
105E65 e 99 -1 e (100%)
105E66 ac 78 [[[[[[[[[[[[ 5 ac (73%)
105E67 b 31 b←→d d (61%) 難 
105E68 e 89 -1 e (90%)
105E69 c 93 1 c (92%)
105F1 d 75 -2 [[[ d (77%)
105F2 a 97 0 a (97%)
105F3 c 94 [[[[[[[[[ 4 c (90%)
105F4 e 64 -5 [[[[[[[[[[[[ e (69%)
105F5 a 94 [[[[[[[[[ 4 a (90%)
105F6 b 99 0 b (99%)
105F7 b 98 0 b (98%)
105F8 c 63 -2 [[[ c (65%) 難 
105F9 a 83 -2 [[[ a (85%)
105F10 c 91 1 c (90%)
105F11 a 88 1 a (87%)
105F12 e 89 [[[ 2 e (87%)
105F13 a 85 [[[[[[[[[[[[[[[ 6 a (79%)
105F14 b 90 0 b (90%)
105F15 b 64 -6 [[[[[[[[[[[[[[[ b (70%)
105F16 d 96 -3 [[[[[[ d (99%)
105F17 a 98 0 a (98%)
105F18 c 95 1 c (94%)
105F19 e 95 0 e (95%)
105F20 e 100 0 e (100%)
105F21 a 99 -1 a (100%)
105F22 d 96 0 d (96%)
105F23 b 99 [[[[[[ 3 b (96%)
105F24 c 81 [[[[[[[[[[[[ 5 c (76%)
105F25 a 85 [[[[[[[[[ 4 a (81%)
105F26 a 32 0 a (32%) 割れ  難 
105F27 e 9 e←→d d (58%) 難 
105F28 b 98 0 b (98%)
105F29 d 93 0 d (93%)
105F30 c 71 [[[[[[ 3 c (68%)
105F31 a 92 [[[[[[ 3 a (89%)
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。